கிறிஸ்த்துவ உலகில் நடந்தது என்ன ? | 2018 | CHRISTIAN RECAP 2018 | CHRIST GOSPEL MEDIA

கிறிஸ்த்துவ உலகில் நடந்தது என்ன ? | 2018 | CHRISTIAN RECAP 2018 | CHRIST GOSPEL MEDIA

Concept – Editing – Direction : Paul Saravanan

Digital Partner : Christ Gospel Media

Copyright Disclaimer :-
Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'Fair Use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published

two × one =